Klikačky ( neboli PTC) jsou v současnosti asi nejrozšířenější způsob vydělávání peněz na internetu. Princip je v klikání na odkazy, na kterých musíme vydržet po dobu 15-30 sekund (nemusíte na ně koukat). Můžete mít v provozu více oken. Je dobré se registrovat jen na osvědčené a platící klikačky. Asi největší výhodou klikaček je, že pod sebe můžete registrovat tzv. refferaly - lidi kteří svým klikáním vydělají i vám, ačkoli jim se jejich zisk nezmenší. Některé servery nabízejí možnost zakoupení balíčků s refferaly nebo jednotlivé refferaly na pronajmutí, které vám poté server přiřadí - to je na klikačkách asi to nejlákavější.