Castorkdo

castorkdo.com/inscription-site.php?p=379

Klasické stírání losů.
Denně 10 pokusů - 10 kreditů. Vybrat si můžete jednu ze dvou her (1 kredit ) a nebo 2 pokusy na Grille (5 kreditů ).

Boutique: Dárky, hotovost od 1 € ( 100 000 ) na PayPal a přibližně 50 kódů..

AW-Code, Codisc, Dead-Code, Mini-Codisc, Newpack, Récrépass+, Servcode, Youpipass, Tellpass, Chassocode, Lutix, TopcodeA, TopcodeB a další

Stránka je velmi podobná Telcado.com. Dají se koupit kódy na Telcado a opačně.